ဝန်ဆောင်မှုများ

Home / ဝန်ဆောင်မှုများ

Phoenix Emperor Group ၏ဝန်ဆောင်မှုများ
– PAE စနစ်ဖြင့် ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း
– စတီးအလှဆင်လုပ်ငန်း
– အလူမီနီယံ၊ ကွန်ပို့စစ်၊ မှန်
– ဂျပ်ဆင်ဘုတ်၊ ပလာစတာဘုတ်၊ ပလာစတာကောနစ်ဖြင့် အလှဆင်ခြင်းလုပ်ငန်း
– သံပန်း၊ သံတခါး၊ ဘာဂျာတံခါး၊ လိပ်တံခါး ရီမုစနစ်
– ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း၊ ကြွေပြားခင်းခြင်း၊ ကြွေပြားကပ်ခြင်း လုပ်ငန်း
– ဆေးသုတ်ခြင်းလုပ်ငန်း
– မီးဖိုချောင်အလှဆင်ခြင်းလုပ်ငန်း
– ကြမ်းခင်းကော်ဇော၊ ပါကေး နှင့် နံရပ်ကပ် ဝေါပေပါ အလှဆင်ခြင်း အမျိုးမျိုး